Uutiset

19.10.2017 10.00

Kaupunkivesistöt kuntoon Helsingissä ja Espoossa

Helsingin ja Espoon kaupunkien hankkeessa tavoitteena on Maunulanpuroon ja Otsolahteen johdettavien hulevesien vedenlaadun parantaminen luonnonmukaisin menetelmin ennen sen päätymistä vesistöön. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle hallituksen kärkihankerahaa.


KVK_logo_RGB_200pxHulevettä on kovilta pinnoilta kertyvä sadevesi ja lumen sulamisvesi, joka ei pääse imeytymään maaperään. Heikkolaatuiset kaupunkialueiden hulevedet kuormittavat ja rehevöittävät kaupunkivesistöjä, puroja ja merenlahtia. Hulevesien mukana kulkeutuvat ravinteet ja haitta-aineet ovat peräisin muun muassa eroosiosta, liikenteestä ja erilaisista pinnoitteista.


Ilmoittaudu Kaupunkivesistöt kuntoon -hankkeen kick off -tilaisuuteen 30.11.2017!

Maunulanpuro_IMG_20170522_185826_rajattu_1164px
Maunulanpuroa keväällä 2017. Kuva: Kajsa Rosqvist / Helsingin kaupunki.
Kaupunkivesistöt kuntoon -hankkeessa kokeillaan Helsingin Maunulanpurossa ja Espoon Otsolahdessa biohiileen perustuvaa biopuhdistusmenetelmää, jolla parannetaan hulevesien laatua vähentämällä ravinteiden, haitta-aineiden ja hienoaineksen määrää ja samalla hidastetaan virtaamaa.

”Helsingin ja Espoon hanke on hyvä esimerkki siitä, miten kaupungit edistävät yhdessä kestävää kaupunkikehitystä ja vahvistavat kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Kaupunkien välisen yhteistyön tukeminen on yksi valmisteilla olevan kestävän kaupunkikehityksen ohjelman tavoitteista. Hanke edistää merkittävästi myös vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteutumista”, sanoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Kaupunkivesistöt kuntoon -hanke käynnistyi lokakuussa 2017 ja päättyy vuoden 2019 lopussa. Hankkeeseen sisältyy molemmissa kohteissa veden laadun seurantaa nykytilanteessa ja biopuhdistusmenetelmän rakentamisen jälkeen. Hankkeen pääpartneri on Helsingin kaupunki. Espoon kaupunki on hankkeen partneri.

Lue lisää Helsingin kaupungin tiedotteesta ja hankkeen esittelysivulta!


Palaa otsikoihin