Uutiset

6.7.2018 10.00

Mihin Helsingin ja Turun kaupunkien tulisi satsata vesien ja Itämeren suojelussa tulevina vuosina?

Helsinki ja Turku valmistelevat kolmatta yhteistä Itämeri-toimenpideohjelmaa vuosille 2019–2023. Tänään aukeaa avoin verkkokysely, jossa kuka tahansa voi esittää uusia ideoita tai kertoa kantansa suunniteltuihin päämääriin ja toimenpideteemoihin.

Nykyisen ohjelman viittä päämäärää tarkennetaan, ja kymmeniä uusia toimenpiteitä on valmisteilla.

Telkka_300602_1000px_vaakarajattu

Uusia toimenpiteitä on suunnitteilla mm. liikenteen ja rakentamisen typpipäästöihin sekä teollisuuden riskienhallintaan. Vesiliikenteessä edistettäisiin hiilineutraaliutta sekä eroosion vähentämistä. Lisäksi on valmisteilla muun muassa pienvesiselvityksiä saaristossa, luonnonrantojen hyvinvoinnin vaalimista sekä uuden yritysyhteistyön ja osallistamismenetelmien käyttöä kaupunkien omissa prosesseissa. Myös Itämerihaaste-verkostoaloitteen kumppaniverkoston konseptia päivitetään.

Osaa nykyisistä toimenpiteistä jatketaan myös tulevalla kaudella. Nykyinen Helsingin ja Turun Itämeri-toimenpideohjelma kattaa kauden 2014–2018, ja siinä on 75 toimenpidettä jaoteltuna viiden päämäärän alle.

- Esimerkiksi monia jätevesiin ja hulevesiin, pienvesiin ja viheralueiden ylläpitoon sekä roskaantumisen ja haitallisten aineiden hallintaan liittyviä toimia on tarkoitus jatkaa, toteaa Itämerihaasteen Turun koordinaattori Tove Holm.

Myös useita satamatoimintoihin, laivaliikenteeseen ja pienveneisiin sekä vesialueiden suunnitteluun, sidosryhmäyhteistyöhön ja ympäristökasvatukseen liittyviä hyviksi havaittuja käytäntöjä aiotaan toteuttaa jatkossakin.

Kysely on auki 6.7. - 19.8.2018 - tervetuloa vaikuttamaan Itämeren suojeluun!

- Helsingin ja Turun kaupungit aikovat tukea Itämeri-toimenpideohjelman 2019–2023 tavoitteita monilla muilla ohjelmillaan. Niitä ovat esimerkiksi Helsingin ja Turun uudistetut hulevesiohjelmat, Turun kaupunkistrategia ja ilmastosuunnitelma 2029, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma ja valmisteilla oleva merellinen strategia ”Helsingin meritie 2018–2030", kertoo Itämerihaasteen Helsingin koordinaattori Lotta Ruokanen.

Päivitettävässä toimenpideohjelmassa huomioidaan myös mm. Itämeren suojelukomission HELCOM:n ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä uusin tieto Itämeren ja rannikkovesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Itämerihaaste on vuonna 2007 Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien aloitteesta käynnistetty verkostoaloite, joka kutsuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun, tekemään oman Itämeri-toimenpideohjelmansa ja alkavan toteuttaa sitä. Vuonna 2018 Itämerihaasteen verkostoon on liittynyt jo 270 organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista. Itämerihaasteen puitteissa on toteutettu myös useita kansainvälisiä hankkeita muiden Itämeren maiden toimijoiden kanssa.

Lue mediatiedote Turun kaupungin ja Helsingin kaupungin sivuilla!


Palaa otsikoihin