In English På svenska

Hur deltar man i Östersjöutmaningen?

 

Det är lätt att delta!

 

Börja med att diskutera utmaningen i er organisation. När ni är redo att förbinda er till verksamhet som gynnar Östersjön, så meddelar ni Österutmaningens koordinatorer att ni antar utmaningen. Kom samtidigt ihåg att berätta vem som fungerar som kontaktperson i er organisation!

Då ni antar Östersjöutmaningen förbinder ni er samtidigt att göra upp ett eget åtgärdsprogram, det vill säga samla ihop de åtgärder som ni valt att utföra för Östersjöns och vattendragens bästa. Utnyttja de tips och sammandrag vi sammanställt!

 

Kom med i vårt gemensamma arbete!


Tulosta tm sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä