Hur deltar man i Östersjöutmaningen?

 

Det är lätt att delta!

 

1. Diskutera Östersjön i din organisation. Vill ni satsa på vattenskydd?

2. Ta fram idéer om hur ni i ert arbete kunde främja välmående vatten. Utnyttja de tips och sammandrag vi sammanställt. Om ni behöver stöd, kontakta Östersjöutmaningens koordinatorer. Vi hjälper till!

3. Välj minst en vattenskyddsåtgärd som lämpar sig för er verksamhet och som er organisation kan förbinda sig vid att påbörja inom ett år.

4. Hämta blanketten för att förbinda er till Östersjöutmaningen.

5. Säkerställ att organisationen omfattar Östersjöutmaningens vision och målsättningar.

6. Informera organisationen om ert deltagande.

7. Fyll i blanketten och skicka den till Östersjöutmaningens koordinatorer.

 

Kom med i vårt gemensamma arbete!


Tulosta tämä sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä