In English På svenska

Kontakt


Östersjöutmaningens koordinatorer:


Miina Mäki
Östersjöutmaningens koordinator, Helsingfors
Helsingfors stads miljöcentral
PB 500
00099 Helsingfors stad, Finland
tel. +358 9 310 33195
förnamn.efternamn@hel.fi


Salla-Maria Lauttamäki

Östersjöutmaningens koordinator, Åbo
Centrum Balticum
Gamla Stortorget 7
20500 Åbo, Finland
tel. +358 40 556 5426
förnamn.efternamn@centrumbalticum.org
Lotta Ruokanen (tjänstledig till 31.5.2014)
Östersjöutmaningens koordinator, Helsingfors
Helsingfors stads miljöcentral
PB 500
00099 Helsingfors stad, Finland
tel. +358 9 3103 3195
förnamn.efternamn@hel.fi

 

Mera information om Helsingfors och Åbo städers åtgärder:


Pekka Kansanen

Miljödirektor
Helsingfors stads miljöcentral

PB 500
00099 Helsingfors stad
förnamn.efternamn@hel.fi

Olli-Pekka Mäki
Miljöplanerare
Åbo stads miljökontoret
PB 355
20101 Åbo stad
förnamn.efternamn@turku.fi


Tulosta tm sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä