Helsingfors och Åbos åtgärder

Helsingfors och Åbo förband sig i juni 2007, på initiativ av stadsdirektörerna, till att förbättra Östersjöns tillstånd. Målsättningen är att påverka vattnens tillstånd både lokalt och i hela Östersjön. Städerna strävar till att genom sina egna åtaganden fungera som föregångare och minska städernas egen belastning till vattendragen.

Städerna har genom ett gemensamt åtgärdsprogram för Östersjön förbundit sig till många konkreta vattenskyddsåtgärder samt till internationellt samarbete, forskning inom vattenskyddet och till att öka medvetenheten. En viktig insats är också Östersjöutmaningskampanjen, som finansieras av städerna.

 

Bekanta dig med åtgärdsprogrammet i sin helhet:

Helsingfors och Åbos åtgärdsprogram


Tulosta tämä sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä