Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari:

Ravinneneutraalius, ravinnekierto ja kiertotalous - valjasta käsitteet työhösi itämeren hyväksi

14.12.2016 klo 10-15:30
Ammattiopisto Livian auditorio, Tuorlantie 1, Kaarina (Piikkiö)

unsplash nicobeardunsplash antonsharovPNGallcom Recycle

Itämerihaasteen valtakunnallisessa seminaarissa kuultiin, miten ravinneneutraalius, ravinnekierto ja kiertotalous ja niihin liittyvät tavoitteet linkittyvät kuntien työhön, miten mm. Valonia, MTK ja LUKE niitä lähestyvät, sekä opittiin uutta ja tutustuttiin muihin Itämeri-toimijoihin! Seminaarin yhteydessä tutustuttiin lisäksi samalta tontilta löytyvään biokaasulaitokseen.
 Varsinais-Suomen ELY-keskus

Seminaari järjestettiin yhteistyössä RANKU-hankkeen *) kanssa.


Ohjelma

9:30-10:00
Aamukahvia tarjolla


10:00–11:30Tervetuloa!

Vt. ympäristönsuojelujohtaja Olli-Pekka Mäki, Turun kaupunki


Itämerihaasteen kuulumiset ja uudet tuulet
Itämerihaasteen koordinaattori, Erityisasiantuntija Salla-Maria Lauttamäki, Centrum Balticum


Miten voit Saaristomeri? Voimmeko tehdä jotain puolestasi?
Leader of Education and Research in Water Engineering Piia Leskinen, Turun ammattikorkeakoulu


Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätysohjelma
Ylitarkastaja Anni Karhunen, Ympäristöministeriö


11:30–12:15Lounas tarjolla


12:15–13:30Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Toimialapäällikkö Riikka Leskinen, Valonia


Kohti ravinneneutraaliutta, RANKU-konsepti (ravinneneutraali kunta)
Koordinaattori Sanna Tikander, Varsinais-Suomen ELY-keskus


RANKU-kunta Turku - Lietteestä lähikalaan, piloteilla alkuun
Ympäristönsuojelusuunnittelija vs. Pekka Salminen, Turun kaupungin ympäristötoimiala


Helsingin fosforineutraalisuuspilotti Vitebskin kanssa
Itämerihaasteen koordinaattori, Ympäristösuunnittelija Lotta Ruokanen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus


13:30-13:45
Iltapäiväkahvit


13:45-14:30
Maatalouden keinot ravinnekierrätyksessä
Aluepäällikkö Aino Launto-Tiuttu
MTK-Varsinais-SuomiLuomuviljelyn keinot ravinnekierrätyksessä
Hankekoordinaattori Mikko Rahtola
Luonnonvarakeskus (LUKE)


14:30-14.40
Päätössanat

Vt. ympäristönsuojelujohtaja Olli-Pekka Mäki, Turun kaupunki

14:40-15:30
Bioa tiloille ja koneisiin!

Kierros biokaasulaitoksella ja tutustuminen biodieselin jalostukseen
Oppaana tilanhoitaja, ohjaaja Markku Heino, Ammattiopisto Livia

*) Ravinneneutraali kunta (RANKU) on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima kolmivuotinen kehittämishanke. Sen tavoitteena on edistää orgaanisten ravinteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa sekä kehittää uusi Ravinneneutraali kunta -toimintamalli. Hanke on osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ns. Raki-ohjelmaa. www.ymparisto.fi/ranku

Seminaariyleisöä
Pekka Salminen
Pekka Salminen
Riikka Leskinen
Riikka Leskinen

Sanna Tikander
Sanna Tikander

Mikko Rahtola
Mikko Rahtola

Aino Launto-Tiuttu
Aino Launto-Tiuttu

Biokaasulaitos
Biokaasulaitos Markku Heino
Markku Heino esittelee biokaasulaitosta.