In EnglishSuomeksiPå SvenskaEesti keelesLatviski
Extranet

Njut av havet – jobba med oss för Östersjöns välmående!

 

Varför bry sig? Därför för att Östersjön erbjuder oss trevliga och till och med livsviktiga tjänster: möjligheter till rekreation och näringsidkande, mat, vattenvägar... Var och en som bor, jobbar eller tjänar sitt levebröd vid Östersjön är mer eller mindre beroende av en välmående havsmiljö.

 

Kuva Hannu Waher
Bilden: Hannu Waher

Tyvärr är dock Östersjön ett av världens mest förorenade brackvattenområden. Det allvarligaste hotet utgörs av övergödningen som förorsakas av hög närsaltsbelastning från det stora avrinningsområdet som omger Östersjön. Städer, kommuner och andra lokala aktörer har en stor påverkan på havet och bidrar till övergödning genom olika aktiviteter, t.ex. trafik och avloppsvattenutsläpp. Å andra sidan gynnas städer och kommuner av rena kustvatten, t.ex. i och med förbättrade affärsmöjligheter och förutsättningar för turism. Med andra ord är rollen hos de lokala aktörerna accentuerad i arbetet för ett välmående hav.

 

Projektet Cities For a Healthier Sea jobbar för att främja frivilligt vattenskyddsarbete i de baltiska städerna och kommunerna. Projektet startade i maj 2010 som en del av Östersjöutmaningen som startade i Finland år 2007.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä