Itämerihaasteen organisaatio

Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunginjohtajien aloite. Kaupunginjohtaja Minna Arve ja pormestari Jan Vapaavuori toimivat edelleen työn tukena ja määrittelevät päälinjaukset.

Helsingin ja Turun kaupunkien yhteyshenkilöt, ympäristöjohtaja Esa Nikunen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta ja ympäristönsuojelupäällikkö Olli-Pekka Mäki Turun ympäristötoimialalta, toimivat työvaliokunnan puheenjohtajina ja samalla Itämerihaaste-työn päivittäisten linjausten tekijöinä. Heidän tehtävänsä on olla myös kaupunkiensa työntekijöiden tukena Itämerihaaste-toiminnassa. Itämerihaasteen työvaliokuntaan kuuluvat heidän lisäkseen

Turusta

  • vs. ympäristönsuojelusuunnittelija Liisa Vainio ympäristötoimialalta
  • kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen keskushallinnosta

Helsingistä

  • yksikön päällikkö Päivi Kippo-Edlund kaupunkiympäristön toimialalta
  • tiimipäällikkö Jari-Pekka Pääkkönen kaupunkiympäristön toimialalta sekä
  • erityissuunnittelija Outi Jäppinen kaupunginkansliasta.

Työvaliokunnan tehtävä on päättää työn linjauksista ja käytännön toteutuksesta, vastuista ja työnjaosta.

Itämerihaasteen koordinaattorit, Lotta Ruokanen Helsingissä ja Tove Holm Turussa vastaavat Itämerihaasteen toteuttamisesta työvaliokunnan tuella. Koordinaattorit neuvovat haasteeseen vastanneita tahoja ja seuraavat niiden toimenpideohjelmien toteutusta. He vastaavat yhteistyöstä muiden Itämeri-toimijoiden kanssa sekä Itämerihaasteen viestinnästä ja näkyvyydestä. Lisäksi he seuraavat Helsingin ja Turun omien toimenpiteiden toteutusta ja osallistuvat toteutukseen tarvittavilta osin.

Helsingin ja Turun yhteisen toiminnan lisäksi molemmissa kaupungeissa toimii kaupungin sisäinen työryhmä (ks. Turku ja Helsinki), jossa kummankin kaupungin hallintokunnat keskustelevat omien Itämeri-toimenpiteittensä toteutustilanteesta ja sisäisen yhteistyön kehittämisestä sekä ideoivat uusia hallintokuntien välisiä toimenpiteitä. Ryhmien puheenjohtajina toimivat Esa Nikunen ja Olli-Pekka Mäki.