Itämerihaaste:

Viisi aaltoa Itämeren hyväksi 2019-2023

Kutsumme Itämeren alueen toimijat sitoutumaan lähivesiensä ja Itämeren suojeluun. Samalla kutsumme toimijat liittymään laajaan Itämerihaaste-verkostoon, jossa jäsenet jakavat tietoa, toteuttavat projekteja vesiensuojelutoimia ja oppivat yhdessä lähivesiemme paremman tilan hyväksi. Yhdessä toteutamme visiota puhtaasta, tuottavasta ja yhteisestä Itämerestä.

Itämerihaaste-aloitteen käynnistäjät, Helsingin ja Turun kaupungit

Yhteinen visiomme

Puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri

Yhteiset haasteemme

Puhdas Itämeri on tuottava Itämeri. Tunnistamme haasteemme meren käyttöpaineiden ja meren tilan parantamisen yhteensovittamisessa. Haastamme itsemme ja organisaatiomme työhön terveen Itämeren puolesta vahvistaaksemme yhteistä tunnetta lähivesiemme omistajuudesta ja vastuuta niiden hyvinvoinnista.

Yhteinen vastauksemme

Vastaamme yhteiseen haasteeseen vapaaehtoisesti, lain ja ydintoimintamme vaatimukset ylittävillä toimilla ja yhteistyöllä vähentääksemme oman toimintamme aiheuttamaa kuormitusta lähivesiin ja Itämereen sekä vahvistaaksemme myönteisiä vaikutuksia meren tervehtymiseen.

Yhteinen sitoumuksemme

Toteuttaaksemme vision sitoudumme seuraaviin yhteisiin tavoitteisiin:


1. Kirkkaat rannikkovedet
Sitoudumme vähentämään eri lähteistä vesistöihin ja Itämereen tulevaa rehevöittävien ravinteiden, fosforin ja typen, kuormitusta. Lisäksi tehostamme ravinteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä omissa prosesseissamme ja tavoittelemme ravinneneutraalisuutta.

2. Hyvinvoiva meriluonto
Sitoudumme alentamaan haitallisten aineiden pitoisuuksia, roskaantumista ja melua
meriympäristössä niin, että meriluonto voi hyvin ja meren ekologisesti hyvä tila saavutetaan. Kuormituksen vähentämistoimissa tarkastelemme meriluontoa kokonaisuutena.. 

3. Puhdas ja turvallinen vesiliikenne
Sitoudumme vähentämään ja ehkäisemään erikokoisten alusten päästöjä ilmaan, maahan ja veteen, sekä varmistamaan riittävän öljy- ja kemikaalionnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja torjunnan. Vesiliikenteeseen liittyvissä toimissa huomioimme kestävän yksityisveneilyn tukemisen sekä turvallisen vesireittiliikenteen kehittämisen.

4. Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö
Sitoudumme täydentämään tietoa vedenalaisesta luonnosta ja toteuttamaan vesialueilla monikäytön periaatetta. Huomioimme myös ilmastonmuutoksen ja vieraslajien aiheuttamat riskit. Näin suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito ottavat huomioon samoille alueille kohdistuvia erilaisia ympäristön ja ihmispaineiden muutoksia, ja voimme sovittaa yhteen eri käyttömuotoja.

5. Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus
Sitoudumme edistämään tietoisuutta Itämeren ja lähivesien tilasta ja niihin vaikuttamisesta, sekä vahvistamaan sidosryhmiemme kuten jäsenten, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden osallisuutta ja Itämeri-kokemuksia. Tämä tarkoittaa kokemuksia siitä, miten omalla toiminnalla omassa viiteryhmässään voi vaikuttaa ja kuinka vesien tilan parantaminen luo myös taloudellisia mahdollisuuksia.