Itämerihaaste:

Viisi aaltoa Itämeren hyväksi

Yhteinen visiomme

Puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri

Yhteiset haasteemme

Puhdas Itämeri on tuottava Itämeri. Tunnistamme haasteemme meren käyttöpaineiden ja meren tilan parantamisen yhteensovittamisessa. Haastamme itsemme ja organisaatiomme työhön terveen Itämeren puolesta vahvistaaksemme yhteistä tunnetta lähivesiemme omistajuudesta ja vastuuta niiden hyvinvoinnista.

Yhteinen vastauksemme

Vastaamme yhteiseen haasteeseen vapaaehtoisesti, lain ja ydintoimintamme vaatimukset ylittävillä toimilla ja yhteistyöllä vähentääksemme oman toimintamme aiheuttamaa kuormitusta Itämereen ja vahvistaaksemme myönteisiä vaikutuksia meren tervehtymiseen.

Yhteinen sitoumuksemme

Toteuttaaksemme vision sitoudumme seuraaviin yhteisiin tavoitteisiin:


1. Kirkkaat rannikkovedet
Sitoudumme vähentämään eri lähteistä vesistöihin ja Itämereen tulevaa rehevöittävien ravinteiden, fosforin ja typen, kuormitusta.

2. Hyvinvoiva meriluonto
Sitoudumme alentamaan haitallisten aineiden pitoisuuksia, roskaantumista ja melua
meriympäristössä ja edistämään meren kestävää hyötykäyttöä.

3. Puhdas ja turvallinen vesiliikenne
Sitoudumme vähentämään ja ehkäisemään erikokoisten alusten päästöjä ilmaan ja veteen, sekä varmistamaan riittävän öljy- ja kemikaalionnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja torjunnan.

4. Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö
Sitoudumme vesialueiden käytön suunnittelussa ottamaan huomioon sekä ympäristön että
ihmispaineiden muutokset, sovittamaan yhteen ja edistämään eri käyttömuotojen synergioita sekä varautumaan mahdollisiin tuleviin ristiriitoihin.

5. Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus
Sitoudumme edistämään tietoisuutta Itämeren tilasta, vaikutusmahdollisuuksista, näiden
kytkeytymisestä meren taloudellisen hyödyntämisen mahdollisuuksiin ja kilpailukykyyn sekä
vahvistamaan erilaisten sidosryhmien Itämeri-kokemuksia ja osallisuutta.