Kaupunginjohtajien julkilausuma

Vuonna 2007 Helsingin ja Turun kaupungit sitoutuivat konkreettisiin vapaaehtoisiin toimiin rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi; syntyi Itämerihaaste. Itämeri nostettiin kaupunkien strategiatyöhön, Helsingin kaupungin strategiaohjelmaan ja Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmaan.

Kaupunkien yhteisessä Itämeri-toimenpideohjelmassa oli yhdeksän teeman alla 37 konkreettista toimenpidettä, joita ryhtyi toteuttamaan kymmenkunta virastoa ja hallintokuntaa molemmista kaupungeista. Kaupungit sitoutuivat vähentämään aiheuttamaansa ravinteiden piste- ja hajakuormitusta sekä laivaliikenteen ja veneilyn päästöjä, kehittämään öljyntorjuntavalmiuttaan sekä lisäämään tutkimusta, tietoisuutta ja yhteistyötä rannikkovesien ja koko Itämeren tilan parantamiseksi. Työtä koordinoi Helsingissä ympäristökeskus ja Turussa ympäristötoimiala.

Konkreettisten vesiensuojelutoimenpiteiden lisäksi kaupungit sitoutuivat panostamaan kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön, vesiensuojelun tutkimukseen sekä yleisen Itämeri-tietoisuuden lisäämiseen. Kaupunkien omien toimenpiteiden lisäksi myös muut toimijat haastettiin mukaan talkoisiin. Vuosien 2007–2013 aikana noin 200 organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista, kuten kuntia, yrityksiä, yhdistyksiä, oppilaitoksia ja yliopistoja, alueellisia toimijoita ja valtion laitoksia, otti Itämerihaasteen vastaan. Lähes puolet kumppaneista on yhdistyksiä etujärjestöistä harrastusjärjestöihin, rotareihin ja ympäristöjärjestöihin ja noin kolmannes kaupunkeja ja kuntia. Lisäksi mukana on kymmeniä PK- ja suuryrityksiä sekä oppilaitoksia yliopistoista alakouluihin.

Itämerihaaste on toimintamuotona ainutlaatuinen. Sen ytimen muodostavat paikallisella tasolla ja organisaatioiden omassa toiminnassa tehtävät konkreettiset vesiensuojelutoimenpiteet, jotka ylittävät lainsäädännön minimivaatimukset. Suurella joukolla haasteen vastaanottaneista on oma Itämeri-toimenpideohjelma. Helsingin ja Turun kaupungit tarjoavat Itämerihaasteen verkostossa oleville kumppaneilleen mahdollisuuden jakaa hyviä käytäntöjä, oppia uusia toimintamalleja ja rakentaa siltoja erilaisten toimintakulttuurien välillä.

Helsingin ja Turun kaupunkien Itämeri-toimenpideohjelmaa on nyt toteutettu seitsemän vuotta, ja se on toteutunut monelta osin erittäin hyvin ja tukenut kaupunkien satamia, vesilaitoksia, pelastuslaitoksia, liikunta, rakennus-, kaupunkisuunnittelu- ja opetustoimia sekä kansainvälistä toimintaa huomioimaan toimintansa vesistövaikutuksia tai lisäämään tietoisuutta Itämeren tilasta ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuksista omien työntekijöidensä, sidosryhmiensä ja asiakkaidensa keskuudessa.

Itämerihaaste ei ole valmis. Kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö niin Itämeren suojelukomission HELCOM:n kuin Euroopan unionin puolelta on vuosien saatossa muuttunut; lisää toimia tarvitaan. Uudella yhteisellä toimenpideohjelmallaan Helsingin ja Turun kaupungit sitoutuvat jatkamaan työtä rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi vuosina 2014–2018. Samalla ne haastavat uudet toimijat mukaan yhteistyöhön ja nykyiset kumppanit uudistamaan omat toimenpideohjelmansa.


Helsingissä ja Turussa, marraskuussa vuonna 2013

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen                                           Kaupunginjohtaja Aleksi Randell

Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen Itämeri.toimenpideohjelma 2014-2018

      Toimenpideohjelman tilanne vuoden 2015 lopussa