Kaupunkivesistöt kuntoon - Helsingin ja Espoon yhteishanke paikallisten vesistöjen vedenlaadun parantamiseksi

Helsingin ja Espoon kaupunkien Kaupunkivesistöt kuntoon -yhteishankkeessa keskiössä on Maunulanpuron ja Otsonlahden vedenlaadun parantaminen. Molemmissa kohteissa on tarkoitus puhdistaa hulevettä luonnonmukaisin menetelmin ennen sen päätymistä vesistöön. Hankkeelle on myönnetty hallituksen kärkihankerahoitusta ympäristöministeriön kautta.

3_logoa

Ajankohtaista

Taustaa

KVK_logo_RGB_200px
Hulevedeksi luetaan kovilta pinnoilta kertyvä sadevesi ja lumen sulamisvesi, joka ei pääse imeytymään maaperään. Heikkolaatuiset kaupunkialueiden hulevedet kuormittavat ja rehevöittävät kaupunkivesistöjä, puroja ja merenlahtia. Hulevesien mukana kulkeutuvat ravinteet ja haitta-aineet ovat peräisin muun muassa eroosiosta, liikenteestä ja erilaisista pinnoitteista.

Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja ilmastonmuutoksen myötä kasvavat sademäärät sekä lisääntyvät rankkasateet uhkaavat osaltaan vielä pahentaa tilannetta. Samalla urbaanit vesiympäristöt ovat tärkeitä virkistysalueita ja tuottavat ekosysteemipalveluja kaupunkilaisille.

Maunulanpuro_2017_IMG_20170522_185826_pieni
Munulanpuroa huhtikuussa 2017. Kuva: Kajsa Rosqvist / Helsingin kaupunki.
Kaupunkiympäristöön soveltuville ja toimiville hulevesien määrään ja laatuun vaikuttaville ratkaisuille on kasvava tarve, johon Kaupunkivesistöt kuntoon -hanke vastaa. Hankkeessa pilotoidaan Helsingin Maunulanpurossa ja Espoon Otsolahdessa innovatiivista biohiileen perustuvaa biopuhdistusmenetelmää, jolla hidastetaan virtaamaa ja parannetaan kaupunkialueiden hulevesien laatua vähentämällä ravinteiden, haitta-aineiden ja hienoaineksen määrää hulevesissä.

Maunulanpuro

Maunulanpuro on Pikkuhuopalahteen laskevan Haaganpuron sivuhaara. Maunulanpuron varrella sijaitsevan pienteollisuuden johdosta Maunulanpuro on erityisen altis mm. öljyvahingoille ja haitta-ainevuodoille. Viimeisin merkittävä vuoto sattui syksyllä 2016. Hankkeessa on tarkoitus varautua mahdolliseen tulevaan kuormituksen estämällä sen pääseminen puroon. Haaganpuroon on pitkäjänteisten kunnostushankkeiden myötä pystytty palauttamaan pieni meritaimenpopulaatio, jota hanke osaltaan pyrkii suojelemaan.

Otsolahti

Otsolahti on Espoon Tapiolassa sijaitseva matala, lähes suljettu merenlahti, joka on vuosien saatossa mataloitunut ja rehevöitynyt, mikä on vaikuttanut sen virkistyskäyttöön. Pilottiratkaisulla pyritään vastaamaan hulevesien kuormitukseen nykytilanteessa ja varautumaan alueen tuleviin muutoksiin. Tutustu tuoreeseen Otsolahden perustilaselvitykseen!

Otsolahti_IMG_9993_500px
Otsolahti. Kuva: Paula Wuokko / Vahanen Environment Oy.

Aikataulu: Hanke käynnistyy lokakuussa 2017 ja päättyy vuoden 2019 lopussa.

Yhteistyökumppanit: Hankkeen pääpartneri on Helsingin kaupunki. Espoon kaupunki on hankkeen partneri. 

Rahoitus: Hanke saa rahoitusta hallitusohjelman Vesistöt kuntoon -kärkihankerahoituksesta ympäristöministeriön kautta. Lue lisää kärkihankkeista.