Itämeri-paneeli ratkoo merensuojelun haasteita paikallisesti

Perinteisten uhkien lisäksi ilmastonmuutos ja mikroroskat uhkaavat Itämerta. Haasteena on myös, että kaupungit kasvavat yhä enemmän merelle päin. Helsinki, Turku, Helsingin yliopisto, järjestöt, tutkimuslaitokset ja yritykset etsivät yhdessä parhaiten toimivia paikallisia suojelukeinoja.

itämeripaneeli 15.5. 2
Paikallistason Itämeri-paneelin ensimmäinen tapaaminen 15.5.2017


Keväällä 2017 käynnistetyn paikallistason Itämeri-paneelin perusta on Helsingin ja Turun kaupunkien sekä Helsingin yliopiston Itämerihaaste-yhteistyössä. Helsingin ja Turun jo 2007 käynnistämä Itämerihaaste hakee paneelilla uusia, erityisesti paikallisia avauksia vesiensuojeluun. Kansainvälinen yhteistyö Itämeren suojelemiseksi ja sen tilan parantamiseksi on koko ajan tiivistynyt. Koska vesiensuojelua kuitenkin toteutetaan käytännössä paikallisesti, esimerkiksi kaupungit voivat edelleen olla suunnannäyttäjiä, ja edistää hyvinkin joustavasti erilaisten kokeilujen ja pilottien käynnistämistä.

Miltä näyttää Itämeri vuonna 2100?

Itämeri-paneelin päätavoitteet ovat yhteiskunnallisen keskustelun käynnistäminen, tutkimuksen tukeminen ja aloitteiden tekeminen rannikkovesien ja Itämeren suojelukysymyksistä. Lisäksi paneeli aktivoi suomalaisia toimijoita Itämeren ja lähivesiensä suojeluun. Lähtökohtana ovat vuoteen 2100 ulottuvat yhteiskunnalliset tulevaisuudenkuvat ja ilmastoskenaariot.

Itämeri-paneelin päätavoitteet ovat yhteiskunnallisen keskustelun käynnistäminen, tutkimuksen tukeminen ja aloitteiden tekeminen rannikkovesien ja Itämeren suojelukysymyksistä. Lisäksi paneeli aktivoi suomalaisia toimijoita Itämeren ja lähivesiensä suojeluun. Lähtökohtana ovat vuoteen 2100 ulottuvat yhteiskunnalliset tulevaisuudenkuvat ja ilmastoskenaariot.

Uusia uhkia Itämerelle – ratkaisut kaupungeissa

Viime vuosina tuttujen ongelmien, kuten rehevöitymisen ja öljyonnettomuusriskien lisäksi uusia huolestuttavia uhkia sisävesille ja merelle ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja mikroroskaantumisen aiemmin arvioitua suuremmat vaikutukset. Samalla rannikkokaupungit kasvavat merelle päin, uudenlainen rantoihin ja saaristoon liittyvä kaupunkikulttuuri kehittyy ja lähivedet ovat ihmisille yhä tärkeämpiä.

Paikallistason Itämeri-paneelin kannanotot

Paikallistason Itämeri-paneelin jäsenet

Paikallistason Itämeri-paneelin jäseniksi kutsuttiin seuraavat henkilöt, lisäksi paneeliin osallistuu perustajakaupunkien edustajia:

  • Markku Ollikainen, professori, taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto, Itämeri-paneelin puheenjohtaja
  • Erik Bonsdorff, professor, miljö- och marinbiologi, Åbo Akademi
  • Jan Hanses, toimitusjohtaja, Viking Line
  • Jari Hänninen, asemanjohtaja, Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos
  • Markku Järvenpää, johtaja, Luonnonvarat ja biotuotanto -yksikkö, Luonnonvarakeskus
  • Paula Kankaanpää, johtaja, Merikeskus, Suomen ympäristökeskus
  • Päivi Lundvall, toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto ry
  • Bernt Nordman, verksamhetsledare, Natur och Miljö rf
  • Alf Norkko, professori, Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellinen asema
  • Anne-Maria Salonius, Suomen maajohtaja, Ålandsbanken

LisätietoaViime vuosina tuttujen ongelmien, kuten rehevöitymisen ja öljyonnettomuusriskien lisäksi uusia huolestuttavia uhkia sisävesille ja merelle ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja mikroroskaantumisen aiemmin arvioitua suuremmat vaikutukset. Samalla rannikkokaupungit kasvavat merelle päin, uudenlainen rantoihin ja saaristoon liittyvä kaupunkikulttuuri kehittyy ja lähivedet ovat ihmisille yhä tärkeämpiä.