Miten teemme oman toimenpideohjelmamme?

Itämerihaasteen luonteeseen kuuluu, että haasteen vastaanottaneet tahot sitoutuvat laatimaan oman Itämeren suojeluun tähtäävän toimenpideohjelmansa, joka sisältää lakimääräisiin nähden ylimääräisiä vapaaehtoisia toimia.

Oman ohjelman pohjana voi käyttää Turun ja Helsingin kaupunkien toimenpideohjelmaa tai siihen voi vapaasti kehitellä omista lähtökohdista muita hyviä suojeluideoita. Koska esimerkiksi yritysten tavoitteilla olevat toimenpiteet usein eroavat julkisten organisaatioiden toimenpiteistä, olemme koonneet yritysten ja yhdistysten valintojen pohjaksi erilliset vinkkilistat, lisäksi koulujen Itämerihaaste-toiminnasta on oma sivunsa.

Toimintaohjelmien sisältö ja laajuus voivat vaihdella mukaan lähteneestä tahosta riippuen. Mukaan tulleet kunnat keskittyvät toimintaohjelmissaan pääasiassa viemäriverkoston parantamiseen, maataloudesta sekä haja-asutuksen jätevesistä tulevan kuormituksen vähentämiseen, septitankkien tyhjennyspaikkojen lisäämiseen sekä tutkimushankkeisiin osallistumiseen ja tietoisuuden lisäämiseen. Suosituin toimenpidekokonaisuus kaikissa toimenpideohjelmissa on kuitenkin tietoisuuden lisääminen Itämeren tilasta ja siihen vaikuttamisesta joko kuntalaisten tai omien jäsenten, kuten yritysten, satamien, sukeltajien tai veneilijöiden keskuudessa.

Tutustu avuksesi kokoamaamme koosteeseen tehdyistä toimenpideohjelmista, vinkkisivuihimme ja Toimenpidepankkiin!