Paikallinen vesiensuojelutyö kohtaa usein haasteita. Nämä voivat liittyä tietoisuuden lisäämiseen, vesiensuojelutoimien taloudellisten tai ekologisten perusteiden löytämiseen tai vaikkapa vastaavien jo toteutettujen hyvien esimerkkien puutteeseen.

Itämerihaasteelle tuotettiin CITYWATER-hankkeessa Vesiensuojelun Työkalupakki, joka kokoaa hankkeen aikana tuotetut uudet työkalut sekä uudisti Itämerihaasteen verkostokumppaneiden vesiensuojelutoimia esittelevän Toimenpidepankin. Kukin työkalu sisältää yleistä tietoa, käytännön ohjeita, lisätietoa sekä Toimenpidepankin esimerkkejä.

Työkalupakki auttaa kaupungeissa, kunnissa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä ja muissa organisaatiossa työskenteleviä ammattilaisia ja asiantuntijoita konkreettisessa työssä, strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Työkalupakissa on tilaa uusille työkaluille, joten ota yhteyttä ja kerro meille ideasi!

waterprotectiontools_eu-life_24-bit